sekretariat: 
517 665 037
sekretariat@gpm.edu.pl
kierownik gospodarczy: 
517 665 840
gospodarczy@gpm.edu.pl
Godziny pracy sekretariatu:
7:00-15:00
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
p. Anna Pogorzelska
725 875 004
rodoanka@gmail.com