System naboru elektronicznego
do Przedszkoli i Oddziałów Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w Gminie Lesznowola:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminalesznowola/


Składanie deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego w roku 2024/2025 będzie możliwe w dniach: 11 marca 2024 r. – 18 marca 2024 r. Druk należy złożyć w przedszkolu, w którym dziecko będzie kontynuowało edukację. Druk deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego dostępny jest poniżej.