Płatności za przedszkole

Płatności za przedszkole należy dokonywać na podstawie otrzymanych rachunków, na numer konta indywidualnie wygenerowany dla każdego dziecka. 

Szczegółowe informacje dotyczące opłat za przedszkole udzielane są  w sekretariacie przedszkola.