Zgłaszanie nieobecności

Nieobecność dziecka w Przedszkolu należy zgłaszać telefonicznie, e-mailem, SMS-em

lub osobiście u kierownika gospodarczego lub w sekretariacie do godziny 7:30.

Kierownik gospodarczy tel. 517-665-840

Sekretariat tel. 517-665-037

e-mail: nieobecnosci@gpm.edu.pl