Nowe adresy email

Drodzy Rodzice,
Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą adresów mailowych przedszkola, dotychczasowy adres: witamy@gpwm.edu.pl, będzie obowiązywał wyłącznie do 11 lutego 2024r.

Równocześnie uruchomione zostają cztery nowe adresy mailowe:
– nieobecnosci@gpm.edu.pl – do zgłaszania nieobecności dzieci,
– sekretariat@gpm.edu.pl – oficjalny e-mail przedszkola,
– gospodarczy@gpm.edu.pl – do korespondencji związanej z rozliczeniami zewnętrznymi, ofertami handlowymi, itp.
– rada.rodzicow@gpm.edu.pl – do korespondencji z Radą Rodziców.

Maile grupowe, poprzez które kontaktują się Państwo z wychowawcami grup, pozostają bez zmian.